Waterford

Irlands eldste by og opphav til en av verdens ledende krystallprodusenter. Med sine vakreste slipninger, klareste glass og reneste klang har Waterford krystall fortjent sin posisjon siden 1783. Her står tradisjon i høysete og det er en lang historie bak flere av Waterfords slipninger. Waterford Lismore: verdens mest kjente slipning med inspirasjon fra Lismore Castle i Waterford. Selv om glassets form har endret seg gjennom årene, fremstår slipningen i dag som den gjorde for første gang. Selv om Waterford har en lang tradisjonsrikt historie har deres tilskudd av nåtidens designere tilført selskapet nytenkning og tidsriktig formspråk.

Ireland’s oldest city and the origin to one of the leading crystal manufacturers in the world. With their beautiful cuts, clearest glass and purest sound Waterford has earned its position in the industry since 1783. Here is tradition a top priority and there is a long history behind many of Waterford’s cuts. Waterford Lismore: the world famous cut has its inspiration from Lismore Castle in Waterford. Although the shape of the glass has changed over the years, the cut is the same as the first time it was made. Even though Waterford has a long tradition and rich history, many contemporary designers have brought innovation and modern design to the company.


Elegance Wine tumbler, Sauvignon Blanc glass and Individual Carafe


Jasper Conran: den britiske motedesigneren som gjennom flere ledd har designet for Wedgwood[HT1]  og Waterford. Han har tilført krystall produkter design og slipning som markedet tidligere ikke hadde sett. Jasper Conran: the British fashion designer who through several stages has designed for both Wedgwood and Waterford. He has added crystal products design and cuts, the market has never seen before.  

Jasper Conran: den britiske motedesigneren som gjennom flere ledd har designet for Wedgwood[HT1]  og Waterford. Han har tilført krystall produkter design og slipning som markedet tidligere ikke hadde sett.

Jasper Conran: the British fashion designer who through several stages has designed for both Wedgwood and Waterford. He has added crystal products design and cuts, the market has never seen before.

 

Lismore Connoisseur

Lismore Connoisseur

Lismore Diamond

Lismore Diamond

London Square designed by Jo Sampson Uredd og nytenkende fremstår denne britiske designeren som rebellen i Waterfords design gruppe. Miks av material og farge har blitt hennes kjennetegn i Waterford design. Fearless and innovative this British designer emerges as a rebel in the Waterford design group. Mix of materials and colors has become her trademark in her Waterford designs.

London Square designed by Jo Sampson

Uredd og nytenkende fremstår denne britiske designeren som rebellen i Waterfords design gruppe. Miks av material og farge har blitt hennes kjennetegn i Waterford design.

Fearless and innovative this British designer emerges as a rebel in the Waterford design group. Mix of materials and colors has become her trademark in her Waterford designs.


John Rocha: japanskfødt motedesigner med base i Dublin som blant annet skapte Waterford sin magiske Black Cut og Red Cut kolleksjon.   John Rocha: the Japanese-born fashion designer based in Dublin, who has created many beautiful designs for Waterford, as the magical Black Cut and Red Cut collection.

John Rocha: japanskfødt motedesigner med base i Dublin som blant annet skapte Waterford sin magiske Black Cut og Red Cut kolleksjon.

 

John Rocha: the Japanese-born fashion designer based in Dublin, who has created many beautiful designs for Waterford, as the magical Black Cut and Red Cut collection.

Mixology

Mixology


Fleurology

Fleurology