Rosenthal meets Versace

Antikke motiver og gamle myter, barokk symboler og eksotiske drømmeverdener. Det luksuriøse Rosenthal møter Versace samlinger og kombinerer det glamorøse livsstilen til motehuset med de høyeste kravene i form av estetikk, perfeksjon og håndverk.

Antique motifs and ancient myths, baroque symbols and exotic dream worlds – the luxuri-ous Rosenthal meets Versace collections combine the glamorous lifestyle of the fashion house with the highest requirements in terms of aesthetics, perfection and craftsmanship.