Nude Glass

Enkelt er vakkertNude er skaperen og produsenten av moderne glassvarer for moderne livsstil. Nude ser på livet gjennom linsen av enkelhet; Nude overgår de tradisjonelle grensene for glassvarer som behandler hele hjemmet som en sanselig og behagelig plass.  Lansert i 2014 i Milano og Paris, med et oppdrag å designe og lage vakre samlinger av blyfrie krystallglassobjekter. Oppmerksomhet på detaljer er viktig, men samtidig må det alltid være plass for folk å føle seg komfortable, å puste. Nude er aldri redd for å ta risiko; Det er den eneste måten å skape noe inspirerende på. Samtidig sørger vi for å holde følelsen av enkelhet.

 

Simple Is Beautiful. Nude is the creator and manufacturer of contemporary glassware for modern living. Nude looks at life through the lens of simplicity. Nude transcends the traditional boundaries of glassware treating the whole home as one sensuous and pleasurable space. Launched in 2014 in Milan and Paris, with a mission to design and create beautiful collections of lead-free crystal glass objects. Attention to detail is paramount, yet at the same time there must always be room for people to feel comfortable, to breathe. Nude is never afraid to take risks; it is the only way of creating something inspirational. At the same time, we make sure to keep a sense of simplicity.

Mist vases

Mist vases

Mono Box Colelction

Mono Box Colelction

Dame Jeanne

Dame Jeanne

Hemingway collection

Hemingway collection

Parrot

Parrot

Mono Lamp

Mono Lamp

Malt collection

Malt collection

Icebath

Icebath