Design House Stockholm

Design og interiørverdens forlag. Her er alle ideer velkomne, både fra de kjente til de helt ukjente designere og formskapere. Dette mangfoldet gir uttrykk i det brede sortimentet, som strekker seg fra en kaffekopp til et drivhus og videre til det mykeste skjerfet. Design House Stockholm er delt i ulike kategorier: møbler, tekstiler, belysning, kjøkken, mote, design objekter og Elsa Beskow Collection.

The publishers of the design and interior world. All ideas are welcomed, both from known and the unknown designers and form creators. This diversity is expressed in the wide range, everything from a coffee cup to a greenhouse and on to the softest scarf. Design House Stockholm is divided into different categories: furniture, textile, lighting, tableware, fashion, design objects and Elsa Beskow Collection.

Tondo designet av Jessika Källeskog

Tondo designet av Jessika Källeskog

Kosmos lamp designet av Alexander Lervik

Kosmos lamp designet av Alexander Lervik

Basket rug designet av Lena Bergström

Basket rug designet av Lena Bergström

Don’t make someting unless it is both necessary and useful; but if it is both necassary and useful, don’t hesitate to make it beutiful
Blond serviset er designet av Reliefgruppen

Blond serviset er designet av Reliefgruppen

Stockholm Kitchn Tools designed by Jesper Ståhl

Stockholm Kitchn Tools designed by Jesper Ståhl

Greenhouse designet av Atelier 2+

Greenhouse designet av Atelier 2+

Flower tray designet av Atelier 2+

Flower tray designet av Atelier 2+

Air sideboard designet av Mathieu Gustafsson

Air sideboard designet av Mathieu Gustafsson